samoajat (15-17v.)

Samoajat ovat 15–17-vuotiaita partiolaisia. Samoajien vartionjohtajana toimii samaan ikäkauteen kuuluva vertaisjohtaja. Tehtävään koulutettu aikuinen johtaja, luotsi, suunnittelee toimintaa yhdessä vartionjohtajan kanssa, tukee vartionjohtajaa tehtävässään ja huolehtii tämän osaamisesta.

Samoajien ohjelmaan kuuluu olennaisena osana ryhmänohjaajakoulutus ja johtamisharjoittelu. Samoajat toimivat Mäntsälässä johtajina nuorempien ryhmissä.

Kaudella 2023-24 samoajavartio HoPoPo kokoontuu maanantaisin ja samoajavartio Jäljelle jääneet keskiviikkoisin.