MäMe:lle myönnetty Kestävästi partiossa -tunnus

Pitkän työn tulos palkitaan

Suomen Partiolaiset ja WWF ovat yhteistyössä lanseeranneet Kestävästi partiossa -tunnuksen, jonka tarkoituksena on innostaa lippukuntia huomioimaan kestävän kehityksen periaatteet osana arkeaan. Tunnus pohjautuu YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin ja korostaa erityisesti ekologisen kestävyyden ja ilmastonmuutoksen torjunnan merkitystä, ottaen samalla huomioon taloudelliset ja sosiaaliset kestävyyden näkökulmat. Se on myös osa partion strategiaa ja tukee partion 2030 hiilineutraaliustavoitteita. Tunnus voidaan myöntää lippukunnalle, joka aktiivisesti täyttävät vähintään 25 Kestävästi partiossa -kriteeriä.

Vuoden 2022 syksyllä samoajaryhmä Hopopo lähti edistämään projektia syventymällä lippukunnan käytäntöihin ja pohtimalla erilaisia kehityskohtia arjen rutiineissa. Tunnuksen kriteerit on jaettu kahdeksaan osa-alueeseen, jotka ovat: kasvatus, ruoka, hankinnat, kierrätys, kolot ja kämpät, liikkuminen, partiomatkailu ja esteiden madaltaminen. Näiden alla on yhteensä 50 erilaista kriteeriä, jotka arvioidaan asteikolla kyllä, kehityksen alla tai ei. Lisäksi valitaan jäljelle jääneistä kehityskohteita, joihin koko lippukunta sitoutuu.

Kierrätystä ja kasvisruokaa – mihin me pyrimme

Samoajaryhmän ehdotuksen perusteella MäMen kehityskohteiksi tälle ja tulevalle vuodelle valittiin kaksi erityistä huomiota. Ensimmäinen niistä liittyy retkipaikkamme, Käpypirtin, kierrätysjärjestelmään. Kämpälle tullaan hankkimaan pysyvä kierrätysjärjestelmä, jonka käyttöön ja tyhjennykseen jokainen ryhmä osallistuu retkillään. Kiinteän kierrätysjärjestelmän uskotaan madaltavan kynnystä kierrättää ja opettaa kaikille rutiinia, jonka toivotaan kulkevan retkiltä aina kotiin asti. Toinen tavoite käsittelee ruokaa. Tästä edespäin jokaisella retkellä ja leirillä vähintään toinen päivän lämpimistä ruuista tulee olla kasvisruokaa. Tavoitetta tukemaan seikkailijaryhmä Sähikäiset ovat tehneet täydennettävän kasviskeittokirjan, johon jokainen ryhmä saa lisätä hyväksi todettuja reseptejä vapaasti.